Начало (mobile)
НАЧАЛО УСЛУГИ ГАЛЕРИИ
ЛОВ ЦЕНИ КОНТАКТИ

ДИВА СВИНЯ

Напред

Срок на ловуване – целогодишно


мъжки и приплоди – целогодишно

женски прасета – целогодишно


Основен метод на лов – чрез издебване и изчакване в топло и шумоизолирани чакала

Организира се и групов лов: Срок за ловуване – от 1 октомври до 31 декември


А. ПОДБОРЕН ЛОВ:


Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби


до 14.00 см – 300 €

от 14.00 до 16.00 см – 300 € + 10 € *

от 16.00 до 18.00 см – 500 € + 10 € *

от 18.00 до 20.00 см  – 700 € + 15 € *

от 20.00 до 22.00 см – 1 000 € + 30 € *

над 22.00 см – 1 600 € + 60 € *


*Забележка: за всеки  следващ милиметър

За отстреляна дива свиня до 1 год – 50 €

За отстреляна дива свиня от 1 год до 2 год – 100 €

За отстреляна женска над 2 год – 500 €

За ранен и ненамерен глиган над 125 т. по CIC се заплаща 10% върху цената на трофея

От 01.05 до 31.08 се прави до 10% отстъпка от отстреляните такси за трофейните животни


Б.ГРУПОВ ЛОВ /ГОНКА/


Срок за ловуване – от 1 октомври до 31 януари

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби


до 14.00 см – 300 €

от 14.00 до 16.00 см – 400 €

от 16.00 до 18.00 см – 500 €

от 18.00 до 20.00 см – 700 €

от 20.00 до 22.00 см – 1 000 €

над 22.00 см – 1 600 €


За отстреляна дива свиня до 1 год – 50 €

За отстреляна дива свиня от 1 год до 2 год – 100 €

За отстреляна женска над 2 г  – 500 €

При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат